Na tej stronie zamieszczone są odnośniki do wzorów pism,
wniosków, oraz formularzy niezbędnych do ubiegania się
dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, obniżkę
czynszu lub wydanie Dowodu Osobistego.
 
Odnośniki prowadzą do serwisu elektronicznego Wydziału
Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Stołecznego
Warszawy. Są tam zamieszczone wszystkie niezbędne
informacje dotyczące wypełniania danych wniosków.
 
 

  Dla mieszkańców:

świadczenia rodzinne

dodatki mieszkaniowe

obniżka czynszu

dowody osobiste

leczenie - stomatologia

Ust. o własności lokali

SKO odwołanie (podatek)

  Inne linki:

Statut Stowarzyszenia

Copyright (C) 2005 by Dacian B