Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Zapraszamy na konsultacje dotyczące mpzp dla wsch. Muranowa.

Przykładowe propozycje - prace zaliczeniowe studentów