Nasze Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną
w Sądzie.  KRS: 0000344527

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań zmierzających do
integracji społecznej na naszym Osiedlu, oraz do aktywizacji ludności.
   Prowadzimy działalność dostosowaną do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
   Reagujemy na problemy ludzi i organizujemy spotkania mające pomóc
w rozwiązaniu tych problemów. Organizując spotkania i staramy się aby
spełniały one oczekiwania mieszkańców a jednocześnie były elementem
sprzyjającym integracji społecznej. Promujemy i wspieramy wszelkie
formy samopomocy sąsiedzkiej.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

Zapraszamy do serwisu znajdującego się pod adresem:
osiedle-muranow.waw.pl
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rewitalizacji

skweru przy ulicy Pawiej 4

 

 


 

 

 

Stowarzyszenie,
bardzo dziękuje:

 W
ydawnictwu
C.H. Beck
sp. z o.o.
za zgodę na  
bezpłatne użytkowanie
Systemu Informacji
Prawnej "Legalis".
 

Zakładom Kablowym
"BITNER"
za podarowany nam kabel
mikrofonowy.

Serdecznie dziękujemy